Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen “zásady „) upravují podmínky, za nichž společnost  Early claims  s.r.o. , třída SNP 402/48,500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, C 46772 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, IČO: 08251428 („společnost“) zpracovává osobní údaje v souvislosti s činnostmi a službami týkajících se provozu webových stránek zacnetejinak.cz a dalších webových stránek nebo profilů sociálních médií provozovaných a spravovaných společností (“webové stránky „). Respektujeme důvěrnost vašich osobních údajů a vždy postupujeme v souladu s ustanovením nařízení EU 2016/679 (obecné Nařízení o ochraně osobních údajů GDPR) a řídíme se těmito zásadami. Společnost používá tyto zásady k tomu, aby vás informovala o tom, za jakým účelem a v jakém rozsahu společnost používá vaše osobní údaje a informace o vás jako uživateli webových stránek.

Definice:

osobní údaje – veškeré informace týkající se subjektů

Zpracovatel údajů  – se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný orgán, který sám nebo společně s ostatními, pro své účely a prostředky zpracovává osobní údaje.

Subjektem údajů  – se rozumí jakákoliv identifikovaná nebo identifikovatelná osoba, která se přímo nebo nepřímo identifikuje, zejména odkazem na identifikátor jako je jméno.

Identifikační číslo –  údaje o poloze online identifikátor, kde je jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou osobu. Fyziologická, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita fyzické osoby, zpracovávaných údajů se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů ať už automatizovanými prostředky či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna vyhledávání, konzultace, použití zveřejněním přenosem, šířením nebo jinému zpřístupnění, vyrovnání nebo kombinace omezení, vymazání nebo zničení.

Právní základ zpracování vašich osobních údajů – naše společnost může zpracovávat vaše osobní údaje z následujících právních důvodů a pro následující účely:

Smartsupp

Využíváme aplikaci k provozování chatu, kde je zpracovatelem údajů:

Smartsupp.com, s.r.o.
Šumavská 31
602 00 Brno
Česká republika
VAT ID: CZ03668681

Zpracováváme osobní údaje: jméno, telefon a email. Údaje uchováváme po dobu 2 let. Účelem zpracování dat je poskytnutí zákaznické podpory.

Jaké používáme cookies:

ssupp.vid – ID návštěvníka (expiruje po 6 měsících)
ssupp.chatid – ID konverzace (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.group – poslední skupina návštěvníka (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.opened – indikátor otevření chat okna (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.barclicked – indikátor kliknutí na chat okno; potřebné pro automatické zprávy (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.message – obsah rozepsané zprávy při obnovení stránky (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.unreaded – počet nepřečtených zpráv (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.visits – počet návštěv, potřebné pro automatické zprávy (expiruje po 6 měsících)
AWSALB – generuje AWS (Amazon Web Services), potřebné pro správné posílání requestů na server (expiruje po 7 dnech)
AWSALBCORS – generuje AWS (Amazon Web Services), potřebné pro správné posílání requestů na server (expiruje po 7 dnech)

Kontaktní formulář

pokud používáte kontaktní formulář na našich webových stránkách pro vaše dotazy týkající se služeb naší společnosti, zpracováváme vámi poskytnuté osobní údaje pro výše uvedené údaje a účely. Naše společnost zpracovává vaše osobní údaje na základě zákonného důvodu vyjednávání a plnění smlouvy a oprávněného zájmu.

Objednávkový formulář

Pokud použijete objednávkové formuláře na našich webových stránkách  k objednání jakéhokoliv produktu, předáváte na zpracování vámi poskytnuté osobní údaje pro tyto účely. Zpracování osobních údajů zpracovává naše společnost.  Vaše osobní údaje na základě zákonného důvodu o vyjednávání a plnění smlouvy zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek. Pokud zveřejníte jakékoli osobní údaje na našich webových stránkách, může společnost Early claims s.r.o. údaje zpracovávat v rozsahu zveřejněném za účelem reakce na vaše příspěvky. Oprávněný zájem jsou soubory cookie. Naše společnost používá různé soubory cookie, které mohou obsahovat vaše osobní údaje, například vaši IP adresu nebo konfiguraci prohlížeče počítače.

Pokud se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje způsobem popsaným níže, naše společnost zpracovává vaše e- mailové adresy pro účely zpracování na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Naše společnost byla informační pro následující účely: informačních polí segmentačního  formuláře pro výběr návštěvníků, kteří mohou být pozvání do fáze předčasného přístupu a produktu společnosti. Pozvání do fáze předčasného přístupu produktům společnosti společnost může sledovat vaše odpovědi na zaslání.

Z jakých zdrojů shromažďujeme vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje shromažďujeme z několika zdrojů na údaje shromážděné. Primárně shromažďuje osobní údaje o vás, které sami dobrovolně poskytnete, například souhlas se zpracováním osobních údajů nebo údaje, které získáme v  souvislosti s vašimi dotazy, komentáři a žádostmi. Soubory cookie vaše, osobní údaje pocházejí také cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou našim  webovým serverem a ukládání do vašeho počítače prostřednictvím vašeho prohlížeče. Soubory cookie používáme v souvislosti s vaší aktivitou na našich webových stránkách a dalšími online aktivitami. Soubory cookie pomáhají naší společnosti zvyšovat uživatelskou přívětivost, účinnost. Bezpečnost našich služeb lze také používat pomocí uživatelských funkcí nástroje pro webovou analýzu. Naše webová stránka také využívá online analytické služby pro web a sociální pluginy pro účely neustálé optimalizace. Uživatelského rozhraní a pro maximalizaci jeho uživatelské přívětivosti. Ty to automaticky shromážděné údaje nejsou vázány na data z jiných zdrojů. Vyhrazujeme si však právo tyto údaje zpětně zkontrolovat. Pokud jsme upozornění na konkrétní riziko jejich zneužití.

Záznam souborů společnost, poskytovatel, hostující naše webové stránky používají ve své databázi. To znamená po každém přístupu na server kde se nachází online prezentace našich webových stránek. Proto kdykoliv navštívite naše webové stránky váš webový prohlížeč automaticky odešle určité informace na serveru,  aby umožnil komunikaci mezi vaším prohlížečem a tyto informace se poté uloží do takzvaných Files.

Google Analytics (GA4)

Naše společnost používá plugin Google Analytics od společnosti Google Analytics.  Analyzujeme vaše počínání Google Apps. Naše společnost, také používá Google což nám pomáhá určit, jak efektivní jsou kliknutí na naše reklamy s ohledem na požadovaný chování například. Nákupy, telefonní hovory, stahování aplikací, předplatné a podrobné informace o podmínkách a podmínkách zásady ochrany osobních údajů naleznete na adrese

https: Facebook ,Pixel Facebook se sídlem hacker Way Menlo park Kalifornie 940 25 USA. Facebook používá Naše společnost na generování zpráv o vaši online aktivitě na našich webových stránkách. Například zda jste navštívili naše webové stránky k zobrazení reklamy na Facebooku nebo provedení například nákup na základě vaší návštěvy našich webových stránek, souhlasíte s používáním cookies Facebook nastavení cookies. Pokud odmítnete svůj souhlas soubory cookies Facebook se nepoužívají. Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookies Facebook jsou na vašich webových stránkách a mohou, také být použitý třetími stranami včetně Facebooku shromažďování a získání informací nebo poskytování metriky reklamy ve službě cílený.

Naše webové stránky využívají funkce sociální sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když navštívíte jednu z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, je navázáno připojení k serveru LinkedIn. LinkedIn je informován, že jste navštívili naši webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „ Doporučit “ na LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu na LinkedIn, LinkedIn je schopen přiřadit vaši návštěvu vám a vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel těchto stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat a jejich použití společností LinkedIn.

Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů LinkedIn.Pokud vás zajímá konkrétní zdroj zpracování vašich osobních údajů, můžete nám pomocí níže uvedených kontaktních údajů zaslat svůj dotaz.

V souladu s platnými právními předpisy naše společnost předává vaše osobní údaje třetím stranám (příjemcům) za účelem dalšího zpracování, které strany zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy o zpracování údajů.

Výše uvedení příjemci osobních údajů zahrnují zejména následující kategorie příjemců:

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, po kterou jsou osobní údaje nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování. Jakmile bude dosaženo účelu zpracování a nebudou existovat žádné jiné účely, pro které bychom byli oprávněni zpracovávat osobní údaje, osobní údaje vymažeme.

Pokud jde o osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu, vaše osobní údaje také smažeme, pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě oprávněného zájmu a vy vznesete námitku proti jejich zpracování, a pokud nebudou existovat převládající oprávněné důvody pro zpracování, budou vaše osobní údaje vymazány také poté, co vás o této skutečnosti informujeme.

V rámci používání pluginu Google Analytics (GA4) a Facebook Pixel přenášíme některé vaše osobní údaje do USA na Google a Facebook.

S výjimkou přenosu osobních údajů na Google a Facebook mohou být vaše osobní údaje přenášeny také provozovatelům přenosových serverů a dalším operátorům IT služeb mimo Evropskou unii a země EHP. V takovém případě naše společnost přijala adekvátní opatření k zajištění toho, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány v rozporu s GDPR.

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 1. Právo být informován
 2. Právo na přístup k osobním údajům

III. Právo na opravu

 1. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 2. Právo na omezení zpracování
 3. Právo na přenositelnost údajů

VII. Právo vznést námitku

VIII. Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

 1. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Kromě práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit všechna výše uvedená práva podáním žádosti jakýmkoli způsobem uvedeným níže. O opatřeních přijatých na základě vaší žádosti vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti a nejpozději do tří měsíců od obdržení vaší žádosti, pokud byla tato lhůta z odůvodněných důvodů prodloužena.

Tyto Zásady a další oznámení, pokud je požadováno, vždy použijeme, abychom vás stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informovali o zpracování vašich osobních údajů od okamžiku, kdy od vás získáme osobní údaje. Pokud od vás osobní údaje nezískáme přímo, poskytneme vám informace v přiměřené lhůtě po jejich získání, nejpozději však do jednoho měsíce, pokud se poskytnutí těchto informací neukáže jako nemožné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí (např. nemají o vás žádné kontaktní informace).

Máte právo získat od nás potvrzení, zda jsou nebo nejsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, poskytneme vám informace, které požadujete nebo které nám ukládá zákon.

Máte právo na opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a s přihlédnutím k účelům zpracování, abyste mohli vyplnit neúplné osobní údaje, mimo jiné poskytnutím doplňkového prohlášení. Každou opravu osobních údajů sdělujeme každému příjemci, jemuž byly osobní údaje sděleny, pokud se to neukáže jako nemožné nebo pokud to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. O těchto příjemcích budeme informovat, pokud o to požádáte.

Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud platí jeden z následujících důvodů:

 1. vaše osobní údaje již nejsou nutné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 1. odvoláte souhlas, na kterém je zpracování založeno, a pro jejich zpracování neexistuje žádný jiný právní důvod

III. vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu

 1. vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně
 1. vaše osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost vyplývající z právních předpisů Evropské unie nebo členského státu, kterým je společnost vystavena
 1. vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

Výše uvedené neplatí, pokud zpracování osobních údajů vyžadují příslušné zákony.

Máte právo omezit zpracování svých osobních údajů v následujících případech:

 1. zpochybňujete přesnost osobních údajů; v tomto případě je zpracování omezeno na dobu, která nám umožňuje ověřit přesnost osobních údajů
 1. zpracování je nezákonné a vy se stavíte proti vymazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich použití

III. osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale jsou vyžadovány vámi pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků

 1. využili jste práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v takovém případě je zpracování omezeno, dokud nezjistíme, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

V důsledku omezeného zpracování osobních údajů můžeme pokračovat v uchovávání příslušných osobních údajů, ale mohou být zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem stanovení, výkonu nebo obrany právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnická osoba nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu. V takových případech budete informováni před zrušením omezení zpracování.

Máte právo obdržet vaše osobní údaje, které zpracováváme, za předpokladu, že je splněna jedna z následujících podmínek:

 1. osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel na základě vašeho souhlasu;
 1. osobní údaje jsou zpracovávány automatizovanými prostředky;

III. pokud jsou osobní údaje ze speciální kategorie zpracovávané pro jeden nebo více specifikovaných účelů na základě vašeho výslovného souhlasu; nebo

 1. zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo za účelem provedení opatření přijatých na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Pokud jde o zpracování osobních údajů na základě právního důvodu oprávněného zájmu naší společnosti, můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace popsané v námitce. Můžete vznést námitku pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.Vaše osobní údaje zpracováváme s ohledem na vaše právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které se vás významně dotýká, včetně profilování (tj. Jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k analýze, předpovědi nebo vyhodnotit určité aspekty, které se vás týkají – např. vaše ekonomická situace, zájmy atd.)

Pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým jsme vaši žádost vyřídili, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů:

 1. elektronicky na adrese posta@uoou.cz;
 2. telefonicky na +420 234 665 111

III. písemně Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika

nebo u jiného příslušného dozorového úřadu.

K uplatnění výše uvedených práv nebo k jakýmkoliv dotazům týkajícím se těchto zásad nebo zpracování vašich osobních údajů použijte následující kontaktní údaje:

Kontakty na společnost

Poštovní adresa: Early claims s.r.o. třída SNP 402/48, Hradec Králové 500 03

Telefon:  +420 730 944 020,

E-mail: info@ecre.cz

Kontakty pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno: Markéta Moravčíková

E-mail:marketa.moravcikova@ecre.cz

Poštovní adresa:   Early claims s.r.o. třída SNP 402/48, Hradec Králové 500 03

Nezávazná konzultace

Potřebujete více informací?

Pokud potřebujete doptat se na řešit konkrétní případ, napište nám nebo zavolejte
+420 704 255 675
Rádi vám podáme informace.Konzultace pro vás zdarma

Chcete získat PDF Tahák zdarma?

Jednoduše zadejte svou emailovou adresu a já vám na ni ihned odešlu slíbené PDF: