Dědictví dluhy po rodičích

Co dělat s dluhy po zemřelém?

Po úmrtí blízkého člověka je často obtížné získat informace o jeho majetku a dluzích. Notář se stává klíčovou osobou, která má přístup k údajům ve bankách, pojišťovnách, katastru a obchodním rejstříku. Jeho úkolem je vytvořit soupis majetku a závazků zesnulého.

Dědictví s dluhy

Jaký je postup při dědickém řízení?

Okresní soud určí notáře, který udělá soupis majetku zemřelého a následně je dědictví rozděleno podle tzv. dědických tříd. 4. díl Občanského zákoníku definuje celkem šest tříd. (§1633-1641). Liší se od sebe podle příbuzenského vztahu k zemřelému, tj. dle „blízkosti“. Do první třídy patří manžel/manželka a děti, kteří si rozdělí dědictví rovným díle. V další třídě jsou rodiče a sourozenci zemřelého nebo lidé, kteří s ním žili alespoň rok před jeho smrtí ve společné domácnosti. Dědit také můžete podle závěti nebo dědické smlouvy, ve které zemřelí uvedl, jak po jeho smrti nakládat s majetkem.

Jak zjistit zda dědictví neobsahuje dluhy?

Nenechte se zaskočit a získejte ucelený přehled o dědictví dluhů a majetku podle nového občanského zákoníku. Odborníci vám poradí a pomohou přijmout vhodná opatření, která vám umožní řídit tuto situaci s jistotou a zodpovědností.

Sami se po smrti blízkého k informacím o jeho majetku a dluzích nedostanete. 

I tak je tu riziko, že v soupisu nebudou uvedeny všechny dluhy nebo majetek z dědictví. Časem se proto může stát, že se objeví věřitel, který bude chtít své peníze zpět. I s tím lze něco dělat.

 Jak vyřešit dluhy a dědictví ?

Dědictví můžete odmítnout a díky tomu se vás dluhy nebudou týkat. Problém v tomto jednání je, že nemůžete odmítnout jen část dědictví, tedy dluhy. Musíte zdědit buď vše, nebo nic. Pokud vám tedy zesnulý odkáže dům s hypotékou, musíte hypotéku začít splácet a nebo se domu vzdát. Rozhodnutí zda se dědictví vzdáte nebo si jej necháte musíte učinit do jednoho měsíce, kdy vás soud informoval o tomto právu. Řešení je nevratné a vy můžete později litovat. Dané dluhy nemusí být značné a může se stát, že se objeví ještě další majetek.

Další problém může být i to, že je toto řešení nevratné a vy můžete později litovat. Dluhy nemusí být tak značné, nebo se může nějaký majetek dokonce ještě objevit. Tento problém má naštěstí i další, lepší řešení. 

Co je výhrada soupisu?

Výhradou soupisu pozůstalosti dosáhnete toho, že i když později nalezené dluhy po zesnulém převýší zděděný majetek, vy budete mít povinnosti uhradit jenom dluhy do výše dědictví. Nemusíte se tedy obávat, že budete muset splácet dluhy ze svých prostředků. Také v tomto případě máte jeden měsíc, od doby kdy jste byli soudem informováni o tomto postupu, se rozhodnout.

Žádost o výhradu soupisu vznesete prostřednictvím notáře, který jako soudní komisař zařizuje úkony v rámci vašeho dědictví. Soupis majetku poslouží tedy k zjištění celkové hodnoty majetku zesnulého.

O výhradu soupisu se vyplatí žádat hlavně, když je opravdu podezření, že dluhy převýší dědictví. Výhrada soupisu je totiž zpoplatněna. Obvykle je placená z pozůstalosti, ale soud může rozhodnout, že byla žádost zbytečná a nechat náklady uhradit žadatele.

Dalším úskalím může být, že pokud se zděděný majetek dělí mezi více dědiců, výhradou soupisu je chráněn pouze ten, který o výhradu soupisu požádal. Ostatní dědicové, pokud dědictví přijali, mohou hradit dluhy i ze svého.

Zřeknutí se dědictví s dluhy

Podle nového občanského zákoníku je zřeknutí se dědictví jedním ze způsobů, jak chránit sebe i své finanční zájmy. Před přijetím rozhodnutí je však nutné zvážit všechny relevantní faktory a konzultovat s odborníkem, abyste se ujistili, že jste správně informováni a chráněni v souladu s platnými právními předpisy.
 
Zřeknutí se dědictví může být vhodné v případech, kdy je majetek zatížen vysokými dluhy nebo kdy je nepraktické nebo nevýhodné převzít dědictví. 
 
Je však důležité si uvědomit, že zřeknutí se dědictví je vážným právním krokem, který vyžaduje správné provedení a dodržení příslušných právních postupů. Je proto vhodné vyhledat advokáta, který poskytne odbornou právní pomoc, abyste byli řádně informováni o všech důsledcích a možnostech spojených se zřeknutím se dědictví.

Jak probíhá likvidace pozůstalosti? 

S výhradou soupisu můžete požádat také o likvidaci pozůstalosti. V tomto případě dědictví může kromě notáře vyřídit i státem licencovaný likvidátor. Soud vyzve všechny dosud neznámé věřitele, aby se do určité lhůty, minimálně 3 měsíce od usnesení na úřední desce, přihlásili o své pohledávky. Pokud se věřitelé nepřihlásí, později již nemohou žádat o uhrazení dluhů. Promlčí se tak vlastně dluh z dědictví a vše, co zbude po uhrazení závazků, nechá likvidátor již bez dalšího rizika pozůstalým. Nemovitost může tedy klidně zůstat v rodině.

 Ovšem i v tomto není služba zadarmo. Stejně jako v případě soupisu je  placená z pozůstalosti. Přesto se o ni vyplatí požádat hlavně v případě, kdy je podezření na dluhy převyšující dědictví.

Jaké mohou nastat komplikace po smrt manžela nebo manželky?

 Při smrti manžela nebo manželky mohou nastat problémy pokud, měli společné jmění manželů. V tom případě se totiž nelze vzdát dluhu ani uplatnit výhradu soupisu vůči dluhům a stává se z vás spoludlužník. Podle § 710 Občanského zákoníku jsou tu dvě výjimky. Spoludlužníkem se nestáváte, pokud se dluhy netýkají společného majetku manželů, ale jen děděného majetku jednoho z nich, a dluhy navíc přesahují jeho hodnotu. Druhou výjimkou je případ, kdy dluhy vznikly např. půjčkou nebožtíka bez vědomí jeho partnera, a půjčka nebyla použitá na zaplacení běžných potřeba.

Jak na splácení dluhů po zemřelém?

Jak řešit situaci, kdy dluhy po zemřelém musíte splácet? Pokud nepřevyšují majetek zemřelého, můžete jej prodat. Pokud jste tedy zdědili nemovitost, můžete využít služeb realitní kanceláře nebo mnohem rychlejšího okamžitého výkupu nemovitosti. Prodej nemovitosti vás nejjednodušeji dostat z problémů. V mnoha případech není problém vykoupit zadluženou nemovitost nebo vykoupit nemovitost s věcným břemenem.

Zdroje:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci 

https://finmag.penize.cz/penize/440134-vzit-lidem-a-obcim-a-dat-statu-vyssi-dan-z-nemovitosti-ocima-expertu

https://budejovice.rozhlas.cz/dan-z-nemoviteho-majetku-plati-obvykle-vlastnik-osvobozene-jsou-treba-pozemky-v-8659641

 

Další články

Zástavní právo smluvní k nemovitosti

zástavní právo v katastru nemovitostí

Proč nepodcenit zástavní právo smluvní? Zástavní právo představuje nejen důležitý právní mechanismus pro zajištění pohledávek, ale také klíčovou ochranu pro věřitele. I když je často

společné jmění manželů -vypořádání

Společné jmění manželů

Ve světě podnikání je společné jmění manželů (SJM) často diskutovaným tématem, zvláště když manželé stojí před výzvou jeho spravedlivého rozdělení. Tento článek poskytne ucelený pohled

Chci prodat nemovitost

  • Prodejte rychleji
  • Navyšte cenu  o 10%                         
  • Garantujeme
  •     diskrétnost obchodu
  •     bezpečnost a servis

Chcete získat PDF Tahák zdarma?

Jednoduše zadejte svou emailovou adresu a já vám na ni ihned odešlu slíbené PDF: