zpětný leasing nemovitost

zpětný leasing-s nájmem

Zpětný leasing nemovitostí, nebo také zpětné odkoupení nemovitostí, je finanční nástroj, pomocí kterého mohou majitelé nemovitostí využít svůj hmotný majetek jako zdroj finančního příjmu bez nutnosti prodeje svých aktiv. V rámci tohoto produktu leasingová společnost koupí nemovitost od majitele a poskytne mu na jejím základě pravidelný měsíční příjem nebo jednorázovou finanční částku. V případě prodání nemovitosti vrací leasingová společnost nemovitost zpět nebo ji prodá a výnos z prodeje použije na splacení výše dluhu. Zpětný leasing nemovitostí je obvykle využíván jako alternativa k tradičním zdrojům finančního příjmu v důchodovém věku, jako je důchod nebo úspora.

zpětný leasing nemovitost

Průběh zpětného leasingu nemovitosti

 1. Výběr leasingové společnosti – majitel nemovitosti vybere leasingovou společnost, která s ním bude spolupracovat. Je důležité vybrat si společnost, která má dobré reference i historii.
 2. Schválení a podpis smlouvy – po výběru leasingové společnosti bude následovat proces schvalování a podpis smlouvy o zpětném leasingu. Smlouva bude obsahovat podrobné informace o leasingových podmínkách a povinnostech obou stran.
 3. Předání nemovitosti – po podpisu smlouvy majitel nemovitosti předá svou nemovitost leasingové společnosti.
 4. Nájemné – leasingová společnost bude následně nabízet nemovitost k pronájmu a platit majiteli nemovitosti nájemné. Tyto platby budou pravidelné a budou stanoveny v podmínkách smlouvy o zpětném leasingu.
 5. Vrácení nemovitosti – po uplynutí leasingové doby se leasingová společnost rozhodne, zda chce nemovitost vrátit majiteli nebo ji odkoupit. Pokud se rozhodne ji vrátit, budou se k tomu vázat podmínky ze smlouvy o zpětném leasingu.

Kdo může využít zpětný leasing nemovitosti ?

Zpětný leasing nemovitostí  neboli výkup nemovitostí s nájmem, může využívat jakákoliv osoba nebo firma, která vlastní nemovitost a má zájem ji pronajmout leasingové společnosti. Takový typ leasingu je ideální pro majitelé nemovitostí, kteří chtějí vydělat peníze z pronájmu a zároveň se nechtějí zbavit svých aktiv. Také může přijít vhod podnikatelům, kteří hledají nové zdroje finančních prostředků. Nebo lidem v důchodovém věku může posloužit jako dodatečný zdroj příjmů.

Výkup nemovitostí s nájmemm má mnoho využití

výkup bytu nebo domu je vhodný pro různé typy nemovitostí, jako jsou například kanceláře, obchodní prostory, sklady nebo byty. Díky své flexibilitě a možnosti přizpůsobení se konkrétním potřebám je vhodný pro širokou škálu klientů, ať už jde o soukromé osoby, malé a střední podniky nebo velké společnosti. V praxi lze zpětný leasing nemovitostí využívat k řadě účelů, jako jsou:

 • Investice do nemovitostí, což může být pro investory skvělou příležitostí k získání pravidelných příjmů a investování do nemovitostí bez nutnosti jejich koupě.
 • Financování nemovitostí čili lze jej využít jako alternativu k tradičnímu úvěru na financování jiných nemovitosti.
 • Ochrana nemovitosti. Zpětný leasing nemovitostí může být pro majitele nemovitostí skvělou formou ochrany před finančními problémy, jako jsou například potíže se splácením půjčky nebo výprodejem nemovitosti.
 • Zdroj příjmů. Jak již bylo zmíněno, zpětný leasing nemovitostí může posloužit různému druhu lidí jako zdroj finančních prostředků.

Výhody

Předností zpětného leasingu nemovitostí je možnost využití finančních prostředků bez nutnosti prodeje nemovitosti. Majitel si tak může udržet kontrolu nad svým aktivem a současně využívat finančních výhod, které leasing přináší. Navíc má jistotu, že jeho nemovitost bude v dobrých rukou a bude se o ni starat leasingová společnost. Zpětný leasing nemovitostí může také nabídnout majiteli nemovitosti vyšší příjmy z pronájmu svého aktivu, než kdyby ji prostě pronajal sám.

Další výhodou zpětného leasingu nemovitostí je, že leasingová společnost nese všechna rizika spojená s pronájmem nemovitosti, jako jsou například problémy s nájemníky. Majitel tak může mít klidné spaní a vědět, že se o vše postará leasingová společnost.

Některé výhody zpětného leasingu nemovitostí zahrnují:

 • Příjem i v důchodovém věku – zpětný leasing nemovitostí poskytuje majiteli nemovitosti pravidelný měsíční příjem, který může být užitečný například v důchodovém věku
 • Bezstarostný pobyt v nemovitosti – majitel nemovitosti může zůstat ve své nemovitosti, dokud se nerozhodne nemovitost prodat
 • Snížení závazků – zpětný leasing nemovitostí umožňuje majiteli nemovitosti snížit své závazky, jako jsou měsíční splátky úvěru nebo náklady na údržbu nemovitosti
 • Flexibilita – majitel nemovitosti nemusí být závislý na splácení půjčky.
ebook 7 tipů

Zajímáte se o informace jak nedělat chyby

Rizika

Je nutno si říct, že výnosy z pronájmu nemovitosti mohou kolísat v závislosti na ekonomické situaci a poptávce po pronájmu. To může mít vliv na schopnost splácet leasingové splátky. V případě, že nedojde k splacení leasingových splátek, může leasingová společnost převzít nemovitost zpět. To znamená, že majitel nemovitosti může přijít o své aktivum. Zpětný leasing nemovitostí může tedy být finančně náročný.

Na co je třeba dát pozor?

Při výběru zpětného leasingu nemovitostí je důležité vybrat si správnou leasingovou společnost, která bude schopná poskytnout kvalitní služby a zajistit bezproblémový chod leasingu. Zpětný leasing nemovitostí může být spojen s řadou právních otázek, jako je například nájemní smlouva, odpovědnost za škody a mnoho dalších. Je nutné pečlivě prostudovat smlouvu a zjistit, jaké jsou povinnosti obou stran. Je třeba zvážit například délku leasingového období, výši úroku, možnosti změny smlouvy a další faktory, které mohou mít vliv na celkový výsledek.

Je třeba také počítat s tím, že výnosy z pronájmu nemovitosti mohou kolísat a že leasingová společnost může být nucena převzít nemovitost zpět, pokud nedojde k splacení leasingových splátek. Je proto nutné zvážit, zda máte dostatek finanční rezervy na pokrytí případných výdajů.

V závěru lze říci, že zpětný leasing nemovitostí může být užitečným finančním nástrojem pro majitele nemovitostí, kteří chtějí vydělat peníze bez nutnosti prodeje svých aktiv. Je však nutné pečlivě zvážit všechny aspekty zpětného leasingu nemovitostí a zajistit si dostatečnou finanční rezervu na pokrytí případných problémů. Je také nutné poradit se s odborníkem na leasing, abyste měli jasnou představu o tom, co můžete od tohoto typu leasingu očekávat.

Obsah

Chci prodat nemovitost

 • Prodejte rychleji
 • Navyšte cenu  o 10%                         
 • Garantujeme
 •     diskrétnost obchodu
 •     bezpečnost a servis

Chcete získat PDF Tahák zdarma?

Jednoduše zadejte svou emailovou adresu a já vám na ni ihned odešlu slíbené PDF: