Jaký je rozdíl mezi exekucí a insolvencí?

exekutorský úřad exekuční příkaz insolvence oddlužení

Pokud máte závazky, které dlouhodobě nesplácíte, dříve nebo později vám u dveří zazvoní exekutor, který zabaví váš majetek a prodá jej v dražbě, jejíž výnos použije na úhradu exekučního řízení a vašich dluhů. Jedná se o krajní řešení, kterému byste se měli za všech okolností vyhnout, jelikož tak přijdete o mnohem větší obnos peněz, než byl původní dluh. Jedním ze způsobů, jak hrozící exekuci zastavit, je vyhlášení osobního bankrotu neboli insolvence.

Jakmile je totiž insolvenční řízení zahájeno, získáte soudní ochranu před věřiteli, vymahači i exekutory. Exekuce, které jsou proti vám vedeny, jsou v tomto okamžiku zastaveny, včetně těch, které již probíhají. Pokud již exekutor získal nějaké finanční prostředky, například srážky ze mzdy, nesmí je vyplatit věřiteli, ale insolvenčnímu správci.

Co se s vaším majetkem stane během exekuce?

Jako první krok exekutor obstaví účet dlužníka případně i účet manžela, takže s ním dlužník nemůže nakládat a má nárok pouze na vyplacení dvojnásobku životního minima. Dále jsou zabaveny všechny movité věci kromě lednice, pračky a věcí osobní potřeby, a posléze prodány v dražbě. Dlužník také ztrácí právo nakládat se svou nemovitostí.

Jak je to během insolvence?

Během insolvence vše probíhá jinak. Dlužník přenechává nakládání se svým majetkem insolvenčnímu správci, který zařídí jeho prodej. Na rozdíl od exekuce se však zpeněžení netýká movitých věcí, které si dlužník pořídí až po schválení oddlužení.

V insolvenčním řízení mají věřitelé, dlužník i správce řadu práv i povinností, upravených zákonem, nad jehož dodržováním dohlíží insolvenční soud, což zajištuje dlužníkovi v insolvenci větší právní jistotu a ochranu jeho práv a zájmů. Největší rozdíl mezi exekucí a insolvencí je ten, že exekutor má, narozdíl od exekučního správce, mnohem větší pravomoci a ochrana práv a majetku dlužníka je minimální.

Obsah

Chci prodat nemovitost

  • Prodejte rychleji
  • Navyšte cenu  o 10%                         
  • Garantujeme
  •     diskrétnost obchodu
  •     bezpečnost a servis

Chcete získat PDF Tahák zdarma?

Jednoduše zadejte svou emailovou adresu a já vám na ni ihned odešlu slíbené PDF: