Share This Post

Exekutor nejčastěji vymáhá dluh přímo u zaměstnavatele formou srážek ze mzdy, nebo „obstavením“ bankovního účtu. V obou případech musí dlužníkovi zůstat určité minimum.

Teprve když není možné uspokojit pohledávku (dluh) těmito způsoby, přikročí exekutor k takzvané mobiliární exekuci, kdy „označí a zajistí“ věci dlužníka. 

Co se exekuce netýká neboli věci, které nepodléhají exekuci?

Ze zákona nesmí exekutor zabavit věci, které dlužník nebo jeho manžel/ka nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny, anebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům.

Zejména se jedná o tyto věci: 

 • Běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti (především postel,stůl, židle, kuchyňská linka, nádobí, lednička, sporák, …)
 • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
 • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
 • studijní a náboženskou literaturu, školní potřeby a hračky
 • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu, což nyní pro jednotlivce představuje částku 7 720,- Kč,
 • zvířata, která nejsou hospodářská, ale slouží člověku jako společník,
 • je-li dlužník podnikatelem, nemůže se exekuce týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti.

Co je to nezbytné základní vybavení domácnosti, na které exekutor nesmí sáhnout?

Televize, zvuková aparatura a reproduktory, sedací souprava, křesla, noční stolky, designový nábytek, komody, skříně – to vše jsou věci, které sice tvoří obvyklé vybavení domácnosti, ale nejedná se o věci, které by dlužník nezbytně nutně potřeboval.

Je na posouzení exekutora, které věci pojme do soupisu. Je rovněž nutno posuzovat, zda je splněna podmínka, že dlužník věci nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb atd. Zákonnou obranou dlužníka je pak návrh na zastavení řízení ohledně těchto věcí, o kterém přísluší rozhodnout pouze soudu.

Je otázkou, jak posoudit například notebooky nebo tablety, obzvláště poté, co za sebou
máme několik měsíců trvající lockdown a s ním spojenou distanční výuku. Mohlo by se totiž jednat o školní potřeby.

Jaké dávky nemůže zabavit exekutor

Kromě životního minima nesmí exekutor zabavovat:

 • Dávky v hmotné nouzi.
 • Jednorázové dávky sociální podpory.
 • Příspěvek na bydlení.
 • Dávky sociální péče.

Jaké dávky/příspěvky může exekutor zabavit

S výjimkou výše uvedeného může exekutor zabavit:

 • Veškerou mzdu (plat) a odstupné.
 • Všechny druhy důchodů.
 • Přídavky na děti.
 • Rodičovský příspěvek.
 • Podporu v nezaměstnanosti.
 • Pravidelné dávky státní podpory, které nejsou jednorázové.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

návrh na vklad nemovitosti
blog

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Podat návrh na vklad do katastru nemovitostí je důležitým krokem při změně vlastnického práva k nemovitosti. Pokud vlastníte nemovitost, která není zapsána v katastru nemovitostí,

Dědictví s dluhy
blog

Dědictví dluhy po rodičích

Co dělat s dluhy po zemřelém? Po úmrtí blízkého člověka je často obtížné získat informace o jeho majetku a dluzích. Notář se stává klíčovou osobou,

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Chcete získat PDF Tahák zdarma?

Jednoduše zadejte svou emailovou adresu a já vám na ni ihned odešlu slíbené PDF: