Co nesmí exekutor zabavit?

money-gc8ab87d51_1920

Exekutor nejčastěji vymáhá dluh přímo u zaměstnavatele formou srážek ze mzdy, nebo „obstavením“ bankovního účtu. V obou případech musí dlužníkovi zůstat určité minimum.

Teprve když není možné uspokojit pohledávku (dluh) těmito způsoby, přikročí exekutor k takzvané mobiliární exekuci, kdy „označí a zajistí“ věci dlužníka. 

Co se exekuce netýká neboli věci, které nepodléhají exekuci?

Ze zákona nesmí exekutor zabavit věci, které dlužník nebo jeho manžel/ka nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny, anebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům.

Zejména se jedná o tyto věci: 

 • Běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti (především postel,stůl, židle, kuchyňská linka, nádobí, lednička, sporák, …)
 • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
 • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
 • studijní a náboženskou literaturu, školní potřeby a hračky
 • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu, což nyní pro jednotlivce představuje částku 7 720,- Kč,
 • zvířata, která nejsou hospodářská, ale slouží člověku jako společník,
 • je-li dlužník podnikatelem, nemůže se exekuce týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti.

Co je to nezbytné základní vybavení domácnosti, na které exekutor nesmí sáhnout?

Televize, zvuková aparatura a reproduktory, sedací souprava, křesla, noční stolky, designový nábytek, komody, skříně – to vše jsou věci, které sice tvoří obvyklé vybavení domácnosti, ale nejedná se o věci, které by dlužník nezbytně nutně potřeboval.

Je na posouzení exekutora, které věci pojme do soupisu. Je rovněž nutno posuzovat, zda je splněna podmínka, že dlužník věci nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb atd. Zákonnou obranou dlužníka je pak návrh na zastavení řízení ohledně těchto věcí, o kterém přísluší rozhodnout pouze soudu.

Je otázkou, jak posoudit například notebooky nebo tablety, obzvláště poté, co za sebou
máme několik měsíců trvající lockdown a s ním spojenou distanční výuku. Mohlo by se totiž jednat o školní potřeby.

Jaké dávky nemůže zabavit exekutor

Kromě životního minima nesmí exekutor zabavovat:

 • Dávky v hmotné nouzi.
 • Jednorázové dávky sociální podpory.
 • Příspěvek na bydlení.
 • Dávky sociální péče.

Jaké dávky/příspěvky může exekutor zabavit

S výjimkou výše uvedeného může exekutor zabavit:

 • Veškerou mzdu (plat) a odstupné.
 • Všechny druhy důchodů.
 • Přídavky na děti.
 • Rodičovský příspěvek.
 • Podporu v nezaměstnanosti.
 • Pravidelné dávky státní podpory, které nejsou jednorázové.

Obsah

Chci prodat nemovitost

 • Prodejte rychleji
 • Navyšte cenu  o 10%                         
 • Garantujeme
 •     diskrétnost obchodu
 •     bezpečnost a servis

Chcete získat PDF Tahák zdarma?

Jednoduše zadejte svou emailovou adresu a já vám na ni ihned odešlu slíbené PDF: