Oddlužení (či osobní bankrot) je pětiletá cesta z dluhů. Prostřednictvím právníka, notáře, exekutora nebo akreditované osoby (nejlépe neziskové organizace, které pomáhají lidem s dluhy) se může na soud obrátit kdokoli, kdo dluží víc věřitelům, není schopen dlouhodobě splácet dluhy, ale dokáže splácet aspoň zhruba 2200,- měsíčně, aby mu přitom zbyla nezabavitelná částka.

Z novely insolvenčního zákona z 1. července 2019 vyplývají dvě nové varianty oddlužení na:

  • 3 roky s povinností splatit alespoň 60 % celkové částky dluhu. V této variantě musí dlužník dokázat, že je schopen částku splatit;
  • 5 let s povinností splatit alespoň 30 % částky, přičemž schopnost splnit to nemusí dlužník dokazovat, ale pokud částku nesplatí, o prominutí jeho dluhů rozhoduje soud, který přihlédne k tomu, zda se o splacení opravdu ze všech sil snažil.

Návrh na povolení oddlužení

Návrh nemůže podat insolvenčnímu soudu sám dlužník, dlužník musí být zastoupen buď advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo akreditovanou osobou. Toto omezení bylo zavedeno kvůli takzvaným „oddlužovacím šmejdům“, kteří si za sepis návrhu účtovali vysoké sumy a mnohdy dlužníkům způsobili ještě větší potíže.

Smrt dlužníka během oddlužení

Jestliže dojde ke smrti dlužníka v průběhu oddlužení, jeho dluhy nezanikají, ale přechází na dědice. Ten ale nemůže využít výhod oddlužení a musí splatit dluhy v aktuální výši.

Obsah

Chci prodat nemovitost

  • Prodejte rychleji
  • Navyšte cenu  o 10%                         
  • Garantujeme
  •     diskrétnost obchodu
  •     bezpečnost a servis

Chcete získat PDF Tahák zdarma?

Jednoduše zadejte svou emailovou adresu a já vám na ni ihned odešlu slíbené PDF: