Co je to oddlužení?

Oddlužení (či osobní bankrot) je pětiletá cesta z dluhů. Prostřednictvím právníka, notáře, exekutora nebo akreditované osoby (nejlépe neziskové organizace, které pomáhají lidem s dluhy) se může na soud obrátit kdokoli, kdo dluží víc věřitelům, není schopen dlouhodobě splácet dluhy, ale dokáže splácet aspoň zhruba 2200,- měsíčně, aby mu přitom zbyla nezabavitelná částka.

Z novely insolvenčního zákona z 1. července 2019 vyplývají dvě nové varianty oddlužení na:

  • 3 roky s povinností splatit alespoň 60 % celkové částky dluhu. V této variantě musí dlužník dokázat, že je schopen částku splatit;
  • 5 let s povinností splatit alespoň 30 % částky, přičemž schopnost splnit to nemusí dlužník dokazovat, ale pokud částku nesplatí, o prominutí jeho dluhů rozhoduje soud, který přihlédne k tomu, zda se o splacení opravdu ze všech sil snažil.

Návrh na povolení oddlužení

Návrh nemůže podat insolvenčnímu soudu sám dlužník, dlužník musí být zastoupen buď advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo akreditovanou osobou. Toto omezení bylo zavedeno kvůli takzvaným „oddlužovacím šmejdům“, kteří si za sepis návrhu účtovali vysoké sumy a mnohdy dlužníkům způsobili ještě větší potíže.

Smrt dlužníka během oddlužení

Jestliže dojde ke smrti dlužníka v průběhu oddlužení, jeho dluhy nezanikají, ale přechází na dědice. Ten ale nemůže využít výhod oddlužení a musí splatit dluhy v aktuální výši.

Sdílejte:

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram

Další články

Co dělat s dluhy po zemřelém?

  Úmrtí blízké osoby je samo o sobě dost těžká a bolestivá záležitost. Vyrovnat se s vlastní bolestí a být oporou svým blízkým je práce

Máte zájem o prodej nemovitosti?

Call Now Button