zpětný leasing nemovitosti

Zpětný leasing s nájmem

Zpětný leasing nemovitostí s nájmem. Nebo také zpětné odkoupení nemovitostí. Je finanční nástroj, pomocí kterého mohou majitelé nemovitostí využít svůj hmotný majetek jako zdroj finančního příjmu bez nutnosti prodeje svých aktiv. V rámci tohoto produktu leasingová společnost koupí nemovitost od majitele a poskytne mu na jejím základě pravidelný měsíční příjem nebo jednorázovou finanční částku. V případě prodání nemovitosti vrací leasingová společnost nemovitost zpět nebo ji prodá a výnos z prodeje použije na splacení výše dluhu. Zpětný leasing nemovitostí je obvykle využíván jako alternativa k tradičním zdrojům finančního příjmu.  V důchodovém věku, může sloužit jako je důchod nebo úspora.

Průběh zpětného leasingu nemovitostí

 1. Výběr leasingové společnosti – majitel nemovitosti si vybere leasingovou společnost ke spolupráci. Důležité je vybrat si společnost s dobrými referencemi  i historii.
 2. Schválení a podpis smlouvy – po výběru leasingové společnosti bude následovat proces schvalování a podpis smlouvy o zpětném leasingu. Smlouva obsahuje podrobné informace o leasingových podmínkách a povinnostech obou stran.
 3. Předání nemovitosti – po podpisu smlouvy majitel nemovitosti předá svou nemovitost leasingové společnosti.
 4. Nájemné – leasingová společnost následně nabízí  nemovitost k pronájmu a platí majiteli nemovitosti nájemné. Tyto platby jsou pravidelné a budou stanoveny v podmínkách smlouvy o zpětném leasingu.
 5. Vrácení nemovitosti – po uplynutí leasingové doby se leasingová společnost rozhodne, zda chce nemovitost vrátit majiteli nebo ji odkoupit. Pokud se rozhodne ji vrátit, budou k tomu vázaný podmínky ze smlouvy o zpětném leasingu.

Kdo může využít zpětný leasing nemovitostí?

Zpětný leasing nemovitostí může využívat jakákoliv osoba nebo firma, která vlastní nemovitost a má zájem ji pronajmout leasingové společnosti. Takový typ leasingu je ideální pro majitelé nemovitostí, kteří chtějí vydělat peníze z pronájmu a zároveň se nechtějí zbavit svých aktiv. Také může přijít vhod podnikatelům, kteří hledají nové zdroje finančních prostředků. Nebo lidem v důchodovém věku může posloužit jako dodatečný zdroj příjmů.

Zpětný leasing nemovitostí má mnoho využití

Zpětný leasing nemovitostí je vhodný pro různé typy nemovitostí, jako jsou například kanceláře, obchodní prostory, sklady nebo byty. Díky své flexibilitě a možnosti přizpůsobení se konkrétním potřebám je vhodný pro širokou škálu klientů, ať už jde o soukromé osoby, malé a střední podniky nebo velké společnosti.

V praxi lze zpětný leasing nemovitostí využívat k řadě účelů, jako jsou:

 • Investice do nemovitostí, což může být pro investory skvělou příležitostí k získání pravidelných příjmů a investování do nemovitostí bez nutnosti jejich koupě.
 • Financování nemovitostí čili lze jej využít jako alternativu k tradičnímu úvěru na financování jiných nemovitosti.
 • Ochrana nemovitosti. Zpětný leasing nemovitostí může být pro majitele nemovitostí skvělou formou ochrany před finančními problémy,  jako jsou například potíže se splácením půjčky nebo výprodejem nemovitosti.
 • Zdroj příjmů. Zpětný leasing nemovitostí může posloužit různému druhu lidí jako zdroj finančních prostředků.

Výhody

Předností zpětného leasingu nemovitostí je možnost využití finančních prostředků bez nutnosti prodeje nemovitosti. Majitel si tak může udržet kontrolu nad svým aktivem a současně využívat finančních výhod, které leasing přináší. Navíc máte jistotu, že nemovitost bude v dobrých rukou a bude se o ni starat leasingová společnost. Zpětný leasing nemovitostí může také nabídnout majiteli nemovitosti vyšší příjmy z pronájmu svého aktivu, než kdyby ji prostě pronajal sám.

Další výhodou zpětného leasingu nemovitostí je, že leasingová společnost nese všechna rizika spojená s pronájmem nemovitosti, jako jsou například problémy s nájemníky. Majitel tak může mít klidné spaní a vědět, že se o vše postará leasingová společnost.

Některé výhody zpětného leasingu nemovitostí zahrnují:

 • Příjem i v důchodovém věku   zpětný leasing nemovitostí poskytuje majiteli nemovitosti pravidelný měsíční příjem. Jistě může být užitečný například v důchodovém věku.
 • Bezstarostný pobyt v nemovitosti – majitel nemovitosti může zůstat ve své nemovitosti, dokud se nerozhodne nemovitost prodat
 • Snížení závazků – zpětný leasing nemovitostí umožňuje majiteli nemovitosti snížit své závazky, jako jsou měsíční splátky úvěru nebo náklady na údržbu nemovitosti
 • Flexibilita – majitel nemovitosti nemusí být závislý na splácení půjčky.

Rizika

Je nutno si říct, že výnosy z pronájmu nemovitosti mohou kolísat v závislosti na ekonomické situaci a poptávce po pronájmu. To může mít vliv na schopnost splácet leasingové splátky. V případě, že nedojde k splacení leasingových splátek, může leasingová společnost převzít nemovitost zpět. To znamená, že majitel nemovitosti může přijít o své aktivum. Zpětný leasing nemovitostí může tedy být finančně náročný.

Na co je třeba dát pozor?

Při výběru zpětného leasingu nemovitostí je důležité vybrat si správnou leasingovou společnost. Která je schopná poskytovat  kvalitní služby. Zpětný leasing nemovitostí může bývá spojen s řadou právních otázek jako je například:

 • nájemní smlouva
 • odpovědnost za škody
 • využití nemovitosti  a mnoho dalších.
 • Nutně si pečlivě prostudujte smlouvu ať zjistíte povinnosti obou stran.
 • Zvažujte například délku leasingového období, výši úroku, možnosti změny smlouvy a další faktory, které mohou mít vliv na celkový výsledek.

odkup nemovitostí s nájmem

Počítejte s tím, že výnosy z pronájmu nemovitosti mohou kolísat. Leasingová společnost může být nucena převzít si nemovitost zpět, pokud nedojde  k zaplacení leasingových splátek. Pečlivě zvažujte, zda máte dostatek finanční rezervy na pokrytí případných výdajů.

V závěru lze říci. Zpětný leasing nemovitostí může být užitečným finančním nástrojem pro majitele nemovitostí. Chtějí li vydělat peníze bez nutnosti prodeje svých aktiv. Pečlivě zvažte všechny aspekty zpětného leasingu nemovitostí. Zajistit  si dostatečnou finanční rezervu na pokrytí případných problémů. Je také nutné poradit se s odborníkem na leasing. Budete mít jasnou představu o tom, co můžete od tohoto typu leasingu očekávat.

 

Sdílejte:

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram

Další články

Co dělat s dluhy po zemřelém?

  Úmrtí blízké osoby je samo o sobě dost těžká a bolestivá záležitost. Vyrovnat se s vlastní bolestí a být oporou svým blízkým je práce

Máte zájem o prodej nemovitosti?

Call Now Button