návrh zastavení exekuci

Share This Post

Exekuce je problém, který může potkat každého z nás. Stačí dlouhodobější pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání či jiné snížení příjmů a nesplácené pohledávky se mohou začít vršit. Pokud dlouhodobě nejste schopni splácet své závazky, může na návrh některého z věřitelů dojít až k exekuci vašeho majetku. Jak se tedy zbavit dluhu a zastavit exekuci?

Dá se exekuci vyhnout?

Samozřejmě že ideálním přístupem je včasné uhrazení dluhu. Pokud však již soud vydal exekuční příkaz, vaše možnosti, jak zastavit exekuci, jsou velmi omezené. Nemá cenu se schovávat nebo nepřebírat zásilky. U dopisů od soudu nebo exekučního úřadu funguje tzv. fikce doručení a exekutor má pravomoc vstoupit do vašeho domova bez vašeho souhlasu, a to i ve vaší nepřítomnosti za asistence policie. Přesto všechno však existuje možnost, jak snížit dopady exekuce na váš majetek, jak zastavit exekuci a zachránit tak alespoň něco. Je však třeba jednat co nejrychleji. V momentě, kdy exekutor odvrtává zámek ve vašem bytě, je již na jakákoli jednání pozdě.

Jak zmírnit dopady exekuce na váš majetek

Jak zastavit exekuci a zmírnit její dopady? Exekuci můžete zastavit samozřejmě jen jejím vyplacením, to znamená úhradou předmětných dluhů a všech souvisejících poplatků. To, že se zbavíte dluhů sami, bez pomoci exekutora a nucené dražby, je mnohem lepší řešení, než kdyby exekutor zabavil veškerý váš majetek a prodal jej v dražbě. V takovém případě byste totiž museli navíc uhradit další poplatky a celkový dluh by mohl narůst do takové výše, že by celý váš majetek nemusel na vyplacení exekuce stačit.

Pokud nemáte dost peněz na vyplacení exekuce, je možné využít odkupu vaší nemovitosti, popřípadě nebankovní půjčku. Zatímco však na půjčku ve vaší situaci dosáhnete jen stěží, a pokud vám někdo půjčí, bude úrok asi hodně vysoký, rychlým prodejem vaší nemovitosti můžete získat většinu její tržní hodnoty. Pokud nedojde k dražbě, odměna exekutorovi bude mnohem nižší, což vám umožní ušetřit desítky i stovky tisíc korun a začít nový život bez dluhů. Přečtěte si, jak se liší výkup nemovitosti a prodej nemovitosti zprostředkováním.

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

návrh na vklad nemovitosti
blog

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Podat návrh na vklad do katastru nemovitostí je důležitým krokem při změně vlastnického práva k nemovitosti. Pokud vlastníte nemovitost, která není zapsána v katastru nemovitostí,

Dědictví s dluhy
blog

Dědictví dluhy po rodičích

Co dělat s dluhy po zemřelém? Po úmrtí blízkého člověka je často obtížné získat informace o jeho majetku a dluzích. Notář se stává klíčovou osobou,

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Chcete získat PDF Tahák zdarma?

Jednoduše zadejte svou emailovou adresu a já vám na ni ihned odešlu slíbené PDF: