Co dělat s dluhy po zemřelém?

 

Úmrtí blízké osoby je samo o sobě dost těžká a bolestivá záležitost. Vyrovnat se s vlastní bolestí a být oporou svým blízkým je práce na plný úvazek. A k tomu všemu musí člověk ještě řešit dědictví. V tom lepším případě dědí majetek, ale čím dál častěji lidé dědí také dluhy

 Jaký je postup při dědickém řízení?

Okresní soud určí notáře, který udělá soupis majetku zemřelého a následně je dědictví rozděleno podle tzv. dědických tříd. 4. díl Občanského zákoníku definuje celkem šest tříd. Liší se od sebe podle příbuzenského vztahu k zemřelému, tj. dle „blízkosti“. Do první třídy patří manžel/manželka a děti, kteří si rozdělí dědictví rovným díle. V další třídě jsou rodiče a sourozenci zemřelého nebo lidé, kteří s ním žili alespoň rok před jeho smrtí ve společné domácnosti. Dědit také můžete podle závěti nebo dědické smlouvy, ve které zemřelí uvedl, jak po jeho smrti nakládat s majetkem.

Jak zjistit zda dědictví neobsahuje dluhy?

Sami se po smrti blízkého k informacím o jeho majetku a dluzích nedostanete. K nim má přístup notář. Ten si v bankách, pojišťovnách, katastru a  obchodním rejstříku udělá soupis majetku a závazků zesnulého.

I tak je tu riziko, že v soupisu nebudou uvedeny všechny dluhy nebo majetek z dědictví. Časem se proto může stát, že se objeví věřitel, který bude chtít své peníze zpět. I s tím lze něco dělat.

 Jak vyřešit dědictví s dluhy?

Dědictví můžete odmítnout a díky tomu se vás dluhy nebudou týkat. Problém v tomto jednání je, že nemůžete odmítnout jen část dědictví, tedy dluhy. Musíte zdědit buď vše, nebo nic. Pokud vám tedy zesnulý odkáže dům s hypotékou, musíte hypotéku začít splácet a nebo se domu vzdát. Rozhodnutí zda se dědictví vzdáte nebo si jej necháte musíte učinit do jednoho měsíce, kdy vás soud informoval o tomto právu. Řešení je nevratné a vy můžete později litovat. Dané dluhy nemusí být značné a může se stát, že se objeví ještě další majetek.

Další problém může být i to, že je toto řešení nevratné a vy můžete později litovat. Dluhy nemusí být tak značné, nebo se může nějaký majetek dokonce ještě objevit. Tento problém má naštěstí i další, lepší řešení. 

Co je výhrada soupisu?

Výhradou soupisu pozůstalosti dosáhnete toho, že i když později nalezené dluhy po zesnulém převýší zděděný majetek, vy budete mít povinnosti uhradit jenom dluhy do výše dědictví. Nemusíte se tedy obávat, že budete muset splácet dluhy ze svých prostředků. Také v tomto případě máte jeden měsíc, od doby kdy jste byli soudem informováni o tomto postupu, se rozhodnout.

Žádost o výhradu soupisu vznesete prostřednictvím notáře, který jako soudní komisař zařizuje úkony v rámci vašeho dědictví. Soupis majetku poslouží tedy k zjištění celkové hodnoty majetku zesnulého.

O výhradu soupisu se vyplatí žádat hlavně, když je opravdu podezření, že dluhy převýší dědictví. Výhrada soupisu je totiž zpoplatněna. Obvykle je placená z pozůstalosti, ale soud může rozhodnout, že byla žádost zbytečná a nechat náklady uhradit žadatele.

Dalším úskalím může být, že pokud se zděděný majetek dělí mezi více dědiců, výhradou soupisu je chráněn pouze ten, který o výhradu soupisu požádal. Ostatní dědicové, pokud dědictví přijali, mohou hradit dluhy i ze svého.

Jak probíhá likvidace pozůstalosti? 

S výhradou soupisu můžete požádat také o likvidaci pozůstalosti. V tomto případě dědictví může kromě notáře vyřídit i státem licencovaný likvidátor. Soud vyzve všechny dosud neznámé věřitele, aby se do určité lhůty, minimálně 3 měsíce od usnesení na úřední desce, přihlásili o své pohledávky. Pokud se věřitelé nepřihlásí, později již nemohou žádat o uhrazení dluhů. Promlčí se tak vlastně dluh z dědictví a vše, co zbude po uhrazení závazků, nechá likvidátor již bez dalšího rizika pozůstalým. Nemovitost může tedy klidně zůstat v rodině.

 Ovšem i v tomto není služba zadarmo. Stejně jako v případě soupisu je  placená z pozůstalosti. Přesto se o ni vyplatí požádat hlavně v případě, kdy je podezření na dluhy převyšující dědictví.

Jaké mohou nastat komplikace po smrt manžela nebo manželky?

 Při smrti manžela nebo manželky mohou nastat problémy pokud, měli společné jmění manželů. V tom případě se totiž nelze vzdát dluhu ani uplatnit výhradu soupisu vůči dluhům a stává se z vás spoludlužník. Podle § 710 Občanského zákoníku jsou tu dvě výjimky. Spoludlužníkem se nestáváte, pokud se dluhy netýkají společného majetku manželů, ale jen děděného majetku jednoho z nich, a dluhy navíc přesahují jeho hodnotu. Druhou výjimkou je případ, kdy dluhy vznikly např. půjčkou nebožtíka bez vědomí jeho partnera, a půjčka nebyla použitá na zaplacení běžných potřeba.

Jak na splácení dluhů po zemřelém?

Jak řešit situaci, kdy dluhy po zemřelém musíte splácet? Pokud nepřevyšují majetek zemřelého, můžete jej prodat. Pokud jste tedy zdědili nemovitost, můžete využít služeb realitní kanceláře nebo mnohem rychlejšího okamžitého výkupu nemovitosti. Prodej nemovitosti vás nejjednodušeji dostat z problémů. V mnoha případech není problém vykoupit zadluženou nemovitost nebo vykoupit nemovitost s věcným břemenem.

Sdílejte:

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram

Další články

zpětný leasing nemovitosti

Zpětný leasing s nájmem

Zpětný leasing nemovitostí s nájmem. Nebo také zpětné odkoupení nemovitostí. Je finanční nástroj, pomocí kterého mohou majitelé nemovitostí využít svůj hmotný majetek jako zdroj finančního

Máte zájem o prodej nemovitosti?

Call Now Button