Share This Post

Jedním ze způsobů prodeje nemovitosti je využít dražbu nebo kauci. Podstatou je mít více zájemců, protože se obvykle začíná na vyvolávací ceně, která je nižší, než cena za kterou byste chtěli nemovitost prodat. Zajímavé je, že předem nevíte, kam až se cena vyšplhá. Víte, jaký je mezi těmito pojmy rozdíl?

 

V čem se liší?

Hlavní rozdíl mezi dražbou a aukcí spočívá v tom, že aukci může provádět prakticky kdokoliv se zákonnou vázanou realitní živností, ale dražbu musí vést pověřená osoba, dražebník, který má na tuto funkci koncesi od Ministerstva pro místní rozvoj ČR .Na dražbu je nutné složit dražební jistinu, částku, která vám bude při neúspěšné dražbě vrácena. U aukce žádnou jistinu předem platit nemusíte!

 

Aukce je zcela dobrovolnou záležitostí a vlastník reality si ji volí sám jako alternativní způsob prodeje. Veřejné dražby nemovitostí jsou ve své podstatě vždy vynucené, ať už se jedná o dobrovolnou či nedobrovolnou dražbu s tím, že i v rámci dobrovolné dražby může majetek prodat vlastník, kterým většinou bývá insolvenční správce. Za majitele je totiž považována rovněž osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna, nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit (např. správce konkurzní podstaty).

Dražba a aukce se liší rovněž ve způsobu změny vlastnictví. Jestliže prodáváte nemovitost v aukci, po ukončení licitace je na základě dohody obou stran sepsána smlouva o smlouvě budoucí nebo rovnou kupní smlouva, na základě které dojde ke změně vlastnického práva v katastru nemovitostí. U dražby dojde k převodu vlastnictví okamžikem příklepu licitátora. Cenu je pak nutné uhradit během několika dnů.

 

Co mají stejného?

Aukce i dražba mají více společného než rozdílného. Začíná se od vyvolávací ceny a „přihazováním“ se dostanete k nejvyšší nabídce, která vítězí. Čím větší je o nemovitost zájem, tím se může cena vyšplhat výše, to je přesně důvod, proč se některé atraktivní nemovitosti do dražby nebo aukce přihlašují. Uspořádání aukce Vám nabídne i realitní kancelář, který Vás také celým procesem bezpečně provede.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

návrh na vklad nemovitosti
blog

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Podat návrh na vklad do katastru nemovitostí je důležitým krokem při změně vlastnického práva k nemovitosti. Pokud vlastníte nemovitost, která není zapsána v katastru nemovitostí,

Dědictví s dluhy
blog

Dědictví dluhy po rodičích

Co dělat s dluhy po zemřelém? Po úmrtí blízkého člověka je často obtížné získat informace o jeho majetku a dluzích. Notář se stává klíčovou osobou,

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Chcete získat PDF Tahák zdarma?

Jednoduše zadejte svou emailovou adresu a já vám na ni ihned odešlu slíbené PDF: